Rättslig information

1. Rättslig information

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i den franska lagen om förtroende för den digitala ekonomin informerar vi dig om att denna webbplats hostas av :

OVH SAS med ett kapital på 10 069 020 euro
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-kod 2620Z
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: FR 22 424 761 419
Registrerat säte: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrike

2. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Alla artiklar på vår webbplats skyddas av bestämmelserna i den franska lagen om immateriella rättigheter. Följaktligen är all reproduktion av dessa, helt eller delvis, eller imitation, utan vårt uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande, förbjuden.

Det är strängt förbjudet att samla in och använda den information som finns tillgänglig på webbplatsen för kommersiella ändamål.

Detta förbud omfattar, men är inte begränsat till, alla redaktionella element som visas på webbplatsen, presentationen av skärmar, den programvara som krävs för driften, logotyper, bilder, foton och grafik av alla slag.

3. Kakor

Denna webbplats använder cookies och webbservern samlar in information om hur vår webbplats används. Den information som samlas in inkluderar till exempel datum och tid för besök, antalet sidor som visas och den tid som spenderas på vår webbplats.

Den insamlade informationen kommer inte att användas för något annat ändamål, och kommer i synnerhet inte att användas för kommersiella ändamål utan ditt tillstånd.

Cookies är små textfiler som innehåller en anonym identifierare. När du besöker en webbplats ber webbplatsen din dator om tillåtelse att spara denna fil i en katalog på din hårddisk som är avsedd för cookies. Varje webbplats kan spara sin egen cookie om din webbläsares inställningar tillåter det, men för att skydda din integritet tillåter din webbläsare bara att en webbplats får tillgång till den cookie som den har sparat, och inte de cookies som sparats av andra webbplatser.