Informacje prawne

1. Informacje prawne

Zgodnie z postanowieniami art. 6-III i 19 francuskiej ustawy o zaufaniu w gospodarce cyfrowej informujemy, że niniejsza strona internetowa jest hostowana przez :

OVH SAS z kapitałem w wysokości 10 069 020 EUR
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Kod APE 2620Z
NUMER VAT: FR 22 424 761 419
Siedziba: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja

2. Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie elementy na naszej stronie są chronione przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej. W związku z tym wszelkie ich powielanie, w całości lub w części, lub naśladowanie, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dostępnych na stronie do celów komercyjnych jest surowo zabronione.

Zakaz ten obejmuje, ale nie ogranicza się do wszystkich elementów redakcyjnych pojawiających się na stronie, prezentacji ekranów, oprogramowania wymaganego do działania, logo, obrazów, zdjęć i grafiki dowolnego rodzaju.

3. Pliki cookie

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, a serwer internetowy gromadzi informacje o sposobie korzystania z naszej witryny. Gromadzone informacje obejmują na przykład datę i godzinę odwiedzin, liczbę przeglądanych stron i czas spędzony w naszej witrynie.

Zebrane informacje nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, a w szczególności nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych bez zgody użytkownika.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające anonimowy identyfikator. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, witryna prosi komputer użytkownika o pozwolenie na zapisanie tego pliku w katalogu na dysku twardym przeznaczonym dla plików cookie. Każda witryna może zapisać własny plik cookie, jeśli zezwalają na to ustawienia przeglądarki, ale w celu ochrony prywatności użytkownika przeglądarka zezwala witrynie tylko na dostęp do zapisanego przez nią pliku cookie, a nie do plików cookie zapisanych przez inne witryny.