Wettelijke kennisgeving

1. Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet op het vertrouwen in de digitale economie, informeren wij u dat deze website wordt gehost door :

OVH SAS met een kapitaal van €10.069.020
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

2. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle elementen op onze site zijn beschermd door de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom. Bijgevolg is elke gehele of gedeeltelijke reproductie of nabootsing ervan zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming verboden.

Het is ten strengste verboden de op de site beschikbare informatie te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Dit verbod strekt zich uit tot, maar is niet beperkt tot, alle redactionele elementen die op de site verschijnen, de presentatie van schermen, de voor de werking vereiste software, logo's, afbeeldingen, foto's en grafieken van welke aard ook.

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en de webserver verzamelt informatie over het gebruik van onze site. De verzamelde informatie omvat bijvoorbeeld de datum en het tijdstip van de bezoeken, het aantal bekeken pagina's en de tijd die op onze site wordt doorgebracht.

De verzamelde informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, en in het bijzonder niet voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een anonieme identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt, vraagt die site uw computer om toestemming om dit bestand op te slaan in een map op uw harde schijf die gewijd is aan cookies. Elke site kan zijn eigen cookie opslaan als uw browserinstellingen dat toestaan, maar om uw privacy te beschermen, geeft uw browser een site alleen toegang tot de cookie die hij zelf heeft opgeslagen, niet tot de cookies die door andere sites zijn opgeslagen.